Політика конфіденційності та захисту персональних даних


https://center-winnie.com.ua

Розділ І. Загальні положення

1. Web-сайт https://center-winnie.com.ua (далі – Сайт) належить на праві власності ФО-П Гордійчук О.В., код ЄДРПОУ ‎3012417764 ( далі – Компанія). Всі об'єкти права інтелектуальної власності, які містяться на сайті, окрім випадків, коли про це окремо зазначено, належать на праві власності Компанії.
2. Дана Політика конфіденційності та захисту персональних даних (далі – Політика конфіденційності) є чинною виключно в рамках користування Сайтом та не поширюється на web-сайти третіх осіб.
3. Дана Політика Політики конфіденційності є комплексом правових, адміністративних , організаційних, технічних та інших заходів, які вживає Компанія з метою забезпечення конфіденційності та захисту персональних даних фізичних осіб - Користувачів Сайту, окрім випадків, коли така інформація особисто та свідомо розголошується Користувачем Сайту.
4. Метою впровадження Політики конфіденційності та захисту персональних даних є недопущення публічного доступу та розголошення інформації, володільцем якої є Користувач.
5. Компанія вживає всіх можливих заходів з метою забезпечення виконання заходів, передбачених даним розділом Політики конфіденційності.

Розділ ІІ. Доступ до персональних даних

1. З метою реалізації функцій та завдань Сайту та інших цілей, пов'язаних з цивільно- правовими відносинами між Компанією та Користувачем, Користувач, користуючись даним Сайтом та послугами, для надання яких створений Сайт, надає Компанії дозвіл на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання (в тому числі з використанням автоматизованих засобів) персональних даних, володільцем яких він являється.
1.1. З метою реалізації функцій та завдань Сайту та інших цілей, пов'язаних з цивільно- правовими відносинами між Компанією та Користувачем, Користувач, користуючись даним Сайтом та послугами, для надання яких створений Сайт, надає Компанії дозвіл на передачу власних персональних даних третім особам.
2. Згода Користувача, яка надається Компанії на збирання, обробку, зберігання та використання (в тому числі з використанням автоматизованих засобів) персональних даних та їх передачу третім особам оформлюється шляхом проставлення Користувачем відмітки про надання дозволу на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання своїх персональних даних.
3. До персональних даних, на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання яких (в тому числі з використанням автоматизованих засобів) Користувач надає дозвіл Компанії, входить:
1. прізвище, ім'я Користувача;
2. ім'я дитини Користувача;
3. дата народження/вік дитини;
4. номер телефону;
5. електронна адреса (e-mail);
6. місце проживання
….Інша інформація, яка самостійно вноситься Користувачем.

ІІІ. Строк та місце зберігання Персональних даних

1. Персональні дані, на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання яких Користувач надає доступ Компанії, зберігаються безстроково, якщо інше не встановлено законодавством України або волевиявленнямКористувача.
2. Місцем зберігання персональних даних Користувача є Центр розвитку дитини «Вінні».
3. Місцезнаходженням Компанії є м. Вишгород, вул. Київська, 8 Б.

IV. Права Користувача

1. Користувач, відносно власних персональних даних, які надаються для збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання Компанії має право:
1.1. Знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження Компанії;
1.2. Отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних;
1.3. На доступ до своїх персональних даних;
1.4. Отримувати інформацію стосовного того, чи обробляються його персональні дані;
1.5. пред'являти вмотивовану вимогу Компанії із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
1.6. пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
1.7. на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
1.8. звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;
1.9. застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
1.10. вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
1.11. відкликати згоду на обробку персональних даних;
1.12. знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
1.13. на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

V. Розкриття конфіденційної інформації та Персональних даних

1. Компанія звільняється від обов'язку дотримання Політики конфіденційності стосовно Персональних даних Користувача у випадку, якщо Користувач самостійно публічно розголошує персональні дані.
2. Компанія має право поширювати персональні дані Користувача у випадку якщо інформація, отримана зі складу персональних даних є суспільно необхідною, тобто є предметом суспільного інтересу, і право громадськості знати таку інформацію переважає потенційну шкоду від її поширення.
3. Компанія має право поширювати персональні дані Користувача з відповідного письмового дозволу Користувача.

VI. Знищення та видалення персональних даних

1. Персональні дані, на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання яких Користувач надає доступ Компанії підлягають видаленню або знищенню у разі:
- припинення правовідносин між Користувачем та Компанією;
- видання відповідного припису Уповноваженого Верховної ради з прав людини або визначених ним посадових осіб секретаріату Уповноваженого Верховної ради з прав людини;
- набрання законної сили рішенням суду щодо видалення або знищення персональних даних.